En eksplosjon etterfulgt av brann på en amerikansk LNG-terminal startet omtrent klokken 12.00 lokal tid i går. Driften på anlegget er stoppet, og de første beskjedene er at anlegget vil være ute av drift i tre uker.

Europa importerer flytende gass fra hele verden, også fra USA. Freeport er USAs største eksportterminal for gass, og står for omtrent 20 prosent av gasseksporten.

Den amerikanske gassprisen har nylig nådd de høyeste nivåene på 14 år, men det er allikevel lave priser sammenlignet med Europa, som har fire til fem ganger så øy gasspris som normalt.