Strømprisen lørdag før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte blir på 2,63 kr/kWh, viser tall fra Nord Pool fredag ettermiddag.

Det er første gang siden 17. august at døgnprisen går under 3 kr/kWh i Sør-Norge. Igjen er prisene like i NO1, NO2 og NO5. Dermed blir det ingen flaskehalsinntekter til Statnett mellom disse tre områdene lørdag.

Til gjengjeld er prisforskjellene mot Midt-Norge, Sverige, Danmark og Tyskland store. Strømprisen i Oslo er fem ganger høyere enn rett over svenskegrensen, i SE3 (Stockholm- og Göteborg-området).

I løpet av lørdagen blir det til sammen tre timer i Sør-Norge der prisene dupper under 1 kr/kWh. Billigst blir strømmen klokka 16.00, med 37 øre/kWh. Toppen blir nådd fem timer senere, med 3,99 kr/kWh – altså mer enn 10 ganger dyrere. Tidlig lørdagsmiddag og riktig lading av elbilen blir dermed viktig for privatforbrukerne.

Tjener på å bruke strøm

Siden det gis strømstøtte ut fra gjennomsnittsprisen i måneden, vil dermed forbrukere som får strømstøtte for september, tjene penger på å bruke så mye strøm som mulig i de timene prisene er lave. Det forutsetter at det ikke kommer et fullstendig priskrakk i den siste delen av september, men det er helt usannsynlig. Å bruke mer strøm i de billige timene øker volumet man får strømstøtte for i neste omgang.

Forbrukerne må samtidig passe på trinnene i den lokale nettleia: er effektuttaket for høyt, kan det øke utgiftene.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir prisene som vanlig mye lavere, henholdsvis knapt 33 øre/kWh og drøyt 27 øre/kWh. For Midt-Norge er dette de laveste strømprisene siden 1. september.

Made with Flourish

Grafikken over viser at det er skyhøye priser i Sør-Norge lørdag morgen. Differansen til Tyskland er veldig stor – klokka 12 skiller det nesten 3,50 kr/kWh mellom de to landene. Da er prisene i Sør-Norge nesten ni ganger så høye som i Tyskland.

Deretter synker prisene både i Sør-Norge og i Tyskland. Siden strømmen blir mellom 2 og 7 øre/kWh i Tyskland fra klokka 13.00 til klokka 16.00, blir de sørnorske prisene forholdsmessig enda mye høyere.

Prisene i Tyskland og Danmark følger hverandre lørdag. Prisene for Stockholm-området er de samme som i Midt-Norge gjennom hele døgnet.

Klokka 14 blir det en spesiell situasjon i Belgia: i én time blir strømprisen negativ – der får sluttbrukerne altså betalt for å bruke strøm, før nettleie og avgifter.

Vindkraft er hovedforklaringen på de lave prisene i Europa, og for de rimelige enkelttimene i Sør-Norge lørdag.

Flyter «feil vei» til Storbritannia

Selv om britene har lavere strømpriser for lørdagen sett under ett, går det i all hovedsak strøm fra Sørlandet (NO2) til England lørdag. Forklaringen er at prisen på selve kraftforbindelsen mellom de to er annerledes. Dette har Europower tidligere sett på: Det er en separat auksjon på selve kabelen. For lørdag er prisene fra Norge inn på kabelen langt lavere enn hva forbrukerne i NO2 må betale. Dermed flyter strømmen ut av Sør-Norge til England likevel.

Til tross for den eksporten, flyter det strøm inn til NO2 også lørdag, slik at produsentene samlet sett kan spare på vannet. Sør-Norge importerer strøm fra de billige områdene i Tyskland og Danmark. Oslo-området henter dessuten knapt 30 GWh fra SE3, noe som mer enn veier opp for det som er av eksport fra Midt-Norge og Nord-Norge til Sverige.

Grafikken under viser hvordan strømmen flyter inn og ut av NO2 lørdag.

Made with Flourish