Mandag blir strømprisen i Sør-Norge 2,33 kr/kWh. Dette er høyere enn i helga, men den laveste prisen på en hverdag på to måneder.

Grafikken under viser hvordan prisen har utviklet seg i Sør-Norge de siste fire ukene. Prisene har vært tilnærmet like hele perioden.

Made with Flourish

Høyeste pris klokka 19

Igjen er det store forskjeller innen døgnet. Den laveste timeprisen er klokka 03.00, med 1 kr/kWh. Toppen blir nådd klokka 19.00. Da er prisen nesten fire ganger høyere – 3,72 kr/kWh før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte. Ut mot forbruker gir det en pris i den timen på nesten 5,20 kr/kWh. Foreløpig er det ikke mulig å si hvor stor strømstøtten kommer til å være i oktober, men prisene i starten av måneden indikerer i alle fall at det som vanlig blir strømstøtte i NO2.

I Midt-Norge er prisene under strømstøttenivået mandag. Døgnprisen er 61,4 øre/kWh, noe som er 28 øre/kWh ned fra søndagen. Prisene varierer lite fra time til time, og ligger mellom 53 og 76 øre/kWh.

Prisene i Nord-Norge havner på 50 øre/kWh mandag, med en variasjon mellom billigste og dyreste time fra 32 til 68 øre/kWh.

Made with Flourish

Sparer på vannet i NO2

Mandag blir det igjen mer import enn eksport av strøm fra NO2, viser statistikken. Særlig fra Danmark, men også fra Tyskland, blir det netto import samlet for hele døgnet.

Imidlertid blir det i hovedsak eksport til Storbritannia. Fra midnatt og fram til klokka 15 går det 14,7 GWh fra Sør-Norge til England. Men prisene blir høyere på den norske siden av kabelen den siste delen av mandagen, noe som gir import av 5,4 GWh.

For NO2 blir det samlet sett en netto flyt inn på 32 GWh mandag. Det betyr at produsentene i området kan spare tilsvarende på vannet. Som kjent er fyllingsgraden i NO2 rekordlav. Området huser nesten 40 prosent av den totale magasinkapasiteten i Norge.

Made with Flourish