Det viser tallene fra Nord Pool. I NO1 (Oslo-regionen) og NO5 (Bergen-regionen) blir strømprisen for hele døgnet mandag 2,73 kr/kWh. Prisene ligger på det laveste klokka 03.00 med en pris på 2,36 kr/kWh, før det stiger til maks 3,34 kr/kWh klokka 08.00

En døgnpris på 2,73 kr/kWh tilsvarer en pris ut til forbruker før strømstøtte på om lag 4 kr/kWh – litt avhengig av størrelsen på nettleia. Staten tar ganske nøyaktig halvparten av denne regningen. For næringsliv uten strømstøtte blir netto pris rundt regnet 3,20 kr/kWh i Oslo og Bergen mandag.

I NO2 (Sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) er strømprisene fortsatt landets høyeste. Mandag blir døgnprisen 3,43 kr/kWh. Også her blir de laveste prisene å finne natt til mandag, med 2,63 kr/kWh klokka 01.00 som minstepris. Toppen blir nådd klokka 19 mandag, med en pris på 4,35 kr/kWh. Ut til forbruker tilsvarer det rundt 6 kr/kWh – men strømstøtten dekker rundt 60 prosent av denne regningen.

I NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) blir prisen som vanlig i sommer – svært lav. Døgnprisen mandag er på 1,52 øre/kWh.

Det er ikke uvanlig at prisene stiger mandag, på grunn av økt forbruk etter helgen og oppstart av industri.

Sommerrekorden kommer samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre deltar på et møte på Stortinget om priskrisen.

Made with Flourish

Grafikken viser at prisene i NO2 ligger svært tett opp mot de tyske strømprisene, som mandag er de samme som på Jylland (DK1). Dermed får produsentene i NO2 også nærmest maksimalt betalt for produksjonen, mens flaskehalsinntektene til systemoperatørene blir tilsvarende liten.

Import fra England

Hvor prisen er høyest, bestemmer flyten av strøm mellom prisområdene. NO2, som har høyest pris i Norge, henter strøm fra både Vestlandet og Østlandet. Mandag blir prisene sør i Norge høyere enn i Storbritannia. Dermed importeres det også strøm herfra, noe som reduserer behovet for å produsere strøm selv.

Prisene er imidlertid høyere i både Tyskland og Danmark, og det betyr flyt av strøm til disse landene via utenlandskablene.

Netto blir det til Sør-Norge en flyt av nesten 20 GWh strøm på mandag. Brutto eksport på drøyt 42 GWh oppveies av flyt fra NO1 og NO5. Det som er av brutto eksport mandag kan altså like gjerne spores tilbake til Vestlandet og Østlandet som Sørlandet.

Grafikken viser hvordan strømmen flyter ut og inn av NO2 mandag:

Made with Flourish

For første gang på lenge er prisene over grensen, i Stockholm-området SE3, nær prisene i Oslo-området. Dermed blir det faktisk i hovedsak eksport fra NO1 til SE3 mandag.