Fallet i spotprisen forsetter, men er kun svakt ned i Norden. I Europa er det imidlertid sterk vekst i spotpisen, ikke minst i Tyskland. Handelen er laber onsdag, men det er