Varslene er blitt noe tørrere fredag sammenlignet med torsdagen. Likevel er spoten for morgendagen den nest svakeste i historien og lave vannverdier i Sør-Norge holder igjen det nordiske kraftmarkedet. – Månedsvarselet er litt tørrere. Men det