Temperaturene ligger noe over normalen og det er ingen tegn til kaldere vær i prognosene. Vindkraftproduksjonen er høy fredag,