Betydelig økt vindkraftproduksjon presser spoten videre ned tirsdag. De nærmeste kontraktene går likevel motsatt vei da det fortsatt er relativt kaldt vær. Kontraktene litt lenger frem på kurven stabiliseres og kommer litt ned etter