Nedbøren normaliserer seg, og vannføringen er igjen på vei mot normalen etter helgens nedbør, ifølge Gasum