Uken åpner med et kraftig fall i samtlige kontrakter. Størst er fallet i de nærmeste kontraktene. Mars-kontrakten faller med 3,85 euro til 30 euro/MWh,