Det er et blandet prisbilde i dag. De korte kontraktene (frem til juli) fortsetter å synke, men de lengre kontraktene går opp. Den største oppgangen har 2021-kontrakten