Med unntak av den svært høye spoten på 71 euro på fredag, er morgendagens spot 68,68 euro/MWh den høyeste spoten