- Før jul var det underskudd i den hydrologiske balansen, men nå ser man at den har forbedret seg noe voldsomt. Hvor mye,