Kraftkontraktene kryper igjen klitt nedover i dag. Den nærmeste kvartalskontrakten stengte i dag på 26,70 euro/MWh. Vi må tilbake en måned, til 18. januar for å finne sluttkurs