Det har vært en ny kraftig nedgang i kraftmarkedet i dag. Desember-kontrakten falt med nesten 2,4 euro, og fikk en sluttnotering på 11,63 euro/MWh. Det var fall i alle andre kontrakter også. Årskontrakten