Det har vært små bevegelser i markedet, og de små bevegelsene som er går i ulike retninger. Noen kontrakter har i løpet av dagen gått marginalt opp, mens andre har gått tilsvarende ned.