– Fortsatt lave spot-priser skaper fortsatt usikkerhet om framtiden. Usikkerheten fortsetter inn i juli, så nå må vi vare vente og se hva fjerde kvartal leverer, sier krafthandler Oskar Hallberg i