Mye nedbør gjør og mye vind gir nytt press på systemprisen. I tillegg presses de nærmeste kontraktene