I det nordiske kraftmarkedet tirsdag prises den sterkt forbedrede hydrologien inn, og det er nedbøren som driver markedet. De aller fleste kontraktene faller og sommerkontraktene faller med over 1 euro. – Vannkraftprodusentene må vurdere om