– Det har kommet 5 TWh på svært kort tid, og nå er vi