Fellesferien har startet og omsetningen i markedet bærer preg av det. Systemprisen holder seg