Det er store variasjoner i systemprisen for tiden. Etter å ha steget over 16 euro i løpet av de siste to dagene, faller spoten til i onsdag med 8,36 euro. Dette gir også betydelige utslag