Torsdag er det 3 TWh tørrere varsler sammenlignet med onsdag. Det reagerer markedet ganske kraftig på og samtlige kontrakter er opp. –Produsentene tenker vel at de har kontroll. Det har mye å si