Sjelden, om noen gang tidligere, har vi sett et så stort fall i kontraktene som vi opplevde torsdag. Les egen sak her. Fremtidskontrakter - priser ved stenging (euro/MWh): Kontrakt Pris Endring Oktober 73,50 -15,63 Q4-2021 73,89 -14,71 År 2022 45,90 -6,60 Q4-2021