Strømprisene er ekstremt høye for tiden i både Norge og Norden, og ikke minst i resten av Europa. I begynnelsen av romjulen kunne man imidlertid lese nyheter om at strømprisene faller. Som Europower også omtalte i går.

Det er selvsagt gledelige nyheter for strømforbrukerne, men det var få som fikk med seg at Sør-Norge i disse dagene hadde Europas høyeste eller nest høyeste strømpriser.

  • 1. juledag kostet strømmen 200 euro/MWh i Sør-Norge, og den var kun høyere i England og Frankrike med 218 euro/MWh
  • 2. juledag hadde Sør-Norge dyrest strøm i Europa med 186 euro/MWh
  • 3. juledag betalte Sør-Norge 179 euro/MWh, og kun England betalte mer med 218 euro/MWh
  • 4. juledag kostet strømmen 146 euro/MWh, og Sør-Norge ble kun slått av England som betalte 211 euro/MWh

Selv om dette er svært høye strømpriser i et historisk perspektiv, er de markant lavere enn prisene i dagene før julen. Både 20. og 21. desember lå gjennomsnittlig dagspris i Sør-Norge på over 300 euro/MWh med priser på henholdsvis 305,50 euro/MWh og 387,45 euro/MWh.

Høye norske strømpriser sørget for import på utenlandskablene

Samtidig har den relativt sett høyere norske strømprisen sørget for et skifte i retningen på utenlandskablene.

Gjennom hele desember, unntatt søndag 19/12, hadde Norge netto eksport av strøm over utenlandskablene samlet sett. Det var kun to dager med netto import fra Tyskland, fire dager med netto import fra Danmark og tre dager med netto import fra Sverige. På kablene til Finland og England var det netto strømeksport hver eneste dag før jul.

Så snudde det, og de siste dagene har det gått mer strøm til enn fra Norge.

– De siste dagene har vi hatt netto import til Norge - og i dag er det stort sett import på alle kablene unntatt NSL hele døgnet til Sør-Norge. Om vannverdien var blitt satt lavere ville vi fortsatt å eksportere selv om Tyskland med flere synes å ha mer produksjon og lavere forbruk, skriver informasjonssjef Christer Gilje i en Twitter-melding til Europower.

Fra og med julaften har Norge hatt netto strømimport. På utenlandskablene til Tyskland, Sverige og Danmark har det vært én dag med netto eksport og to dager med netto import. På Nederlandskablene har det vært én dag med netto import og to med netto eksport. Kablene til England og Finland har imidlertid fortsatt gått med netto eksport også de første dagene i romjulen.

Strømmen går dit det er dyrest

Prinsippet med utveksling av strøm over utenlandskablene, er at strømmen går til området som er dyrest. Det er derfor helt nødvendig at Norge har høyere strømpriser enn i våre tilknyttede naboland for å få import av strøm.

– Det er altså et poeng i dette at skal Norge importere kraft må prisen være høyere enn i nabolandene. Nå er den det i en periode med relativt sett lave priser på andre siden av forbindelsene, skriver Gilje.

Det spesielle i dagens strømmarkedet er at prisnivået ligger langt høyere enn normalt. Prinsippet bak kraftmarkedet og utenlandskablene er likevel det samme. Det går i korte trekk ut på at Norge eksporterer strømmen når den er dyr, og importerer den når den er billig.

For norske strømforbrukere er dagens strømpris ikke akkurat «billig» selv om den er lavere enn for noen dager siden. På den andre siden er nok bedre å ha Europas dyreste strømpris når den er litt lavere, enn å ha Europas høyeste strømprisen når den er rekordhøy.

Strømimporten nå i romjulen reduserer litt av presset på vannet i de norske vannmagasinene. Fyllingsgraden synker vanligvis på denne tiden av året, men med strømimport går ikke nedgangen like raskt.