Som Europower Energi tidligere har omtalt blir det stadig mer sannsynlig at det går mot ekstremt lave priser i sommer. Og for øyeblikket ser situasjonen nokså lik ut som rekordåret 2015, da sommerprisene var helt nede i 8 øre/kWh. Det var sist vi erfarte et ordentlig vått år og prisnivået den gang er det laveste man har sett de siste 20 årene.

Som i år var den hydrologiske balansen ved utgangen av januar 2015 ekstremt god og lå på positive 7,4 TWh, ifølge tall fra NVE. Årets situasjon er faktisk enda mer ekstrem og ved utgangen av samme uke ligger hydrobalansen på nesten 15 TWh mer en normalt. Og hydrologien har innvirkning på prisene rundt ett år frem i tid.

– Vi snakker om 6 TWh mer vann enn normalt og 9 TWh mer snø. Det er ikke normalt i det hele tatt, sier senioranalytiker i Wattisght, Olav Botnen.

Dermed må produsentene prøve å slanke magasinene før snøen smelter. Men med lavt forbruk på grunn av en mild vinter blir det trangt i døra. Samtidig er det et betydelig hydrologisk overskudd i Sverige med 4 TWh i vann og 3 TWh snø.

Produsentene er nødt til å gjøre plass i magasinene før snøsmeltingen begynner, men med lite forbruk blir det trangt i døra når man skal kvitte seg med vannet. Foto: Hafslund

CO2 og kjernekraft bremser prisfallet

Botnen tror vi vil se priser på samme nivå som i 2015 til sommeren, men ikke nødvendigvis like lenge. Markedet har allerede tatt høyde for vannet i magasinene og sommeren er nå priset på rundt 15-16 øre. Samtidig er det noen faktorer som bremser prisfallet.

– Det ville vært rart om ikke noen uker havner der, men ikke hele sommeren. I de ukene med press fra vårflom, eller dersom det kommer sterke nedbørsepisoder, kan vi se veldig lave priser, sier han.

Som i 2015 er det også i år lav pris på brensel og kull. Men det som likevel taler imot at prisen skal stupe til samme nivå er CO2-prisen. Den er nær femdoblet siden den gang og setter følgelig noen begrensninger for prisnivået. I tillegg ligger det en begrensning i at atomreaktorene i Sverige og Finland vil kobles av nettet når prisene faller under 12 øre.

– I det ligger det en slags beskyttelse. Prisene blir ikke lenge under 12 øre. Det vil være perider der man er oppe på 20-tallet også, og man har press for å ende lavere. Det skal ikke mer enn tre uker med høytrykk til før man er over 20 øre, sier Botnen.

Men dersom det våte været fortsetter eller hvis det blir noen intense flomuker til våren, er det fortsatt mulig at prisene holder seg svært lave gjennom hele sommeren.

– Det er ikke utelukket, men det er relativt lite sannsynlig.