Så langt har mai måned vært kaldere enn normalt. Til tross for betydelig med nedbør i det siste har vi likevel også hatt betydelig høyere kraftpriser enn normalt. De to siste ukene har prisen på nytt gjort et byks opp og den gjennomsnittlig systempris så langt i mai er på hele 47, 94 øre/kWh.

Vi må tilbake til 2011 for en tilsvarende pris, da den var 42,75 øre/kWh i mai, altså fortsatt lavere enn hva mai-prisen nå ser ut til å bli. Bortsett fra i 2011 har ikke mai-prisen vært høyere noen gang. Ser vi på prisen i Sør-Norge separat, er denne enda høyere og ligger nå på 51,49 øre/kWh.

Nå skal det nevnes at dersom man tar hensyn til verdiøkning av kronen, så var mai-prisen i 2011 med dagens kroneverdi på 51,42 øre/kWh.

Nå er ikke mai over enda og mye kan endre seg. Fortsetter utviklingen fra de to siste ukene som hadde en snittpris på henholdsvis 50,82 øre/kWh i uke 18 og 52,77 øre/kWh i uke 17, så ligger man godt an til rekordhøy pris.

Nå kan det imidlertid se ut til at systemprisen ut måneden kan falle noe ned og trekke snittet nedover, men det avhenger mye av både vær og andre markedsforhold, som blant annet pris på CO₂. Uansett vil trolig mai-prisen havne over 40 øre/kWh. Det er spesielt overraskende med tanke på de rekordlave kraftprisene vi hadde i hele 2020, og der flere analytikere også antydet at det lave prisnivået ville prege også store deler av 2021.

Oslo-prisen enda høyere

Som Europower Energi har omtalt flere ganger, har det i 2021 vært til dels betydelige prisforskjeller internt i Norge. Igjen ser vi at prisen i sør er betydelig høyere enn i nord. Det gjelder også for utviklingen så langt i mai.

Den gjennomsnittlige prisen i mai i Sør-Norge, med utgangspunkt i Oslo-prisen (NO1), er på hele 51,49 øre/kWh, altså også betydelig høyere enn den gjennomsnittlige systemprisen for hele Norden. Tilsvarende er mai-prisen i nord (NO4) så langt på 39,47 øre/kWh.

Seks ganger høyere pris

I 2020, med historisk lave priser var det Sør-Norge som hadde den laveste prisen, den var på kun 7,95 øre/kWh. Det er altså en forskjell på hele 43,54 øre/kWh. For en husholdning med et årlig forbruk 16.000 kWh i året, anslås et forbruk i mai på rundt 1100 kWh. Strømprisen i mai i år, inkludert moms men uten påslag til strømleverandør, nettleie og elavgift, vil for en «standard» husholdning i Sør-Norge være på drøye 566 kroner, mens den i fjor var på drøye 87 kroner.

Det er mer enn seks ganger så høyt. Da har vi ikke tatt i betraktning at forbruket i år antagelig er noe høyere enn i fjor på grunn av kaldere vær.