Det var ventet at strømprisen skulle falle litt neste uke, men nye varsler om kaldt vær og lite vind gjør at markedet nå venter at strømprisen snarere skal bli høyere enn lavere den kommende uken.

Aller dyrest er det ventet mandag. I går, torsdag, ble døgnkontrakten for mandag omsatt til over 300 kr/kWh, hvilket vil si at døgnprisen kan komme opp i rundt 3 kr/kWh. Trolig vil enkelte timepriser ligge langt over dette, men det tør ikke en gang ekspertene å gjette på.

– Det er mandagen som er utfordrende. Jeg tror jeg skal lade bilden i helgen, kommenterer krafthandler Per-Arne Austli i Trønderenergi.

Rekorden til nå ble satt mandag denne uken, 29. november på drøye 2,5 kr/kWh.

Det er altså til tross for at prisen også i helgen vil ligge jevnt over 1 kr/kWh. Han bekrefter til Europower at det er ventet ekstremt høy pris mandag. Også resten av uken er høyt priset. Fremtidskontrakten for neste uke er priset rundt 2 kr/kWh, selv om kontrakten faller litt tilbake fredag. Men det er i første rekke mandagsprisen som gjør det store utslaget og da man antar at det vil komme enda en ny rekordhøy pris, i hvert fall i Sør-Norge.

Mandagen blir ekstrem - tyske priser

Senioranalytiker Sigbjørn Seland i Nena bekrefter at det er mandag det er ventet et helt vill pris, som han knapt vil tippe på.

– Vi vil få de samme prisene som Tyskland, i hvert fall i store deler av døgnet. Mandag er balansen så stram at i mange timer så blir det kontinentet som setter prisen, påpeker senioranalytiker Sigbjørn Seland i Nena, til Europower.

Vanskelig å forstå

Årsaken er at det er kaldt og lite vindkraftproduksjon. Det er ikke nok produksjon og i enkelte timer blir det trolig import i fra kontinentet.

– Dette er vanskelig å ta inn over seg. Det er jo helt uvanlig. Hvordan man har havnet her skyldes nok veldig mange forhold som har slått til samtidig, forklarer Austli.

Han mener det er vanskelig å si hvor høyt det kan komme opp i enkelttimer, men ser ikke bort i fra at de dyreste timene kan komme opp i rundt 4 kr/kWh.

Ingen reserve

Tidligere hadde man kullkraftverk i reserve som kunne startes opp dersom prisen ble høy nok. Det har man ikke lenger og dermed får man heller ikke dempet prisen når tilbudet ikke kan tilfredsstille den høye etterspørselen.

– Nå er det ikke noe kapasitet du bare kan slå på, så «the sky is the limit», påpeker Austli, som erkjenner at markedet nå er svært krevende å forstå.

Trøsten til forbrukerne må være at ut i fra fremtidskontraktene så ser det ut til at vi skal gå mot lavere strømpriser i løpet av vinteren.