Fredag la Statnett frem sine forslag for å redusere risikoen for rasjonering i løpet av vinteren. Det var totalt ni forslag. Fem av forslagene anbefaler Statnett skal innføres, to forslagene frarådes, mens de to siste forslagene, er tiltak som Statnett ønsker skal utredes videre.

Disse to forslagene går begge på at energimyndighetene skal kunne påvirke hvor mye produsentene skal produsere.

Markedskreftene kan ha andre interesser enn samfunnet

Statnett mener at markedet i utgangspunktet skal gi sterke incentiver for at produsentene skal disponere den regulerbare vannkraften best mulig for samfunnet.