Spotprisene faller i hele Europa til i morgen, fredag. Flere steder faller prisen med over 40 prosent, som i Tyskland, Nederland, Polen og Danmark.

I Nord-Norge er det også stor nedgang i spotprisen til i morgen, mens det i Sør-Norge er mer moderat nedgang.

I England er spotprisen bare ned sju prosent til i morgen, og kan forklare hvorfor de sørnorske prisene i snitt ligger mer enn 1 kr/kWh høyere enn Tyskland.