Pressemelding fra NVE: NVE har vedtatt at Nord Pool AS og European Market Coupling Operator AS er en del