Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

NVE-sjef Kjetil Lund avviser at de ikke tar politiske signaler når de nedprioriterer småkraft og henviser til tildelingsbrevet fra OED der det (blant mye annet) står at de skal prioritere vilkårsrevisjonssaker. I samme tildelingsbrev står det imidlertid også at NVE skal «bidra til samfunnsøkonomisk riktig ressursutnyttelse gjennom konsesjonsbehandling av anlegg for produksjon og overføring av energi»

I en tid der Europa skriker etter ny fornybar energi, hadde det – slik Lars Emil Berge fra Småkraftforeninga helt riktig påpeker – vært fint om Lund hadde vist et engasjement for å få realisert mest mulig ny energi så raskt som mulig. Det ville også vært helt i tråd med tildelingsbrevet.

Småkraftverk skiller seg fra større vannkraft (og vindkraft til lands og havs) med sin korte realiseringstid etter at konsesjon er gitt og nettet er ferdig opprustet – det tar rundt halvannet år med prosjektering og bygging. Fram mot 2030 er det derfor småkraftverk som i hovedsak kan bidra til å skaffe ny fornybar energiproduksjon i landet. Småkraften spiller også den store vannkraften god: Hva hjelper det vel med store effektmuligheter når magasinene er tomme? Flere småkraftverk gjør at de store kraftverkene kan spare på vannet når småkraftverkene går, og følgelig ha bedre nytte av regulering og effekt i andre deler av året.

Bare i Norsk Grønnkraft setter vi i drift nye småkraftverk med en årlig produksjon på 100 GWh fordelt på fire kraftverk nå i løpet av noen hektiske vårmåneder. Bransjen som sådan har levert 50-60 nye kraftverk i året de siste årene. Jeg tror ikke vi bør slutte med det.

Lund viser også til at 275 konsesjoner for småkraft fortsatt er ubrukt. Mener Lund at jeg ikke skal få behandlet min konsesjonssøknad fordi noen andre ikke har bygget på sin godkjente konsesjon?

For at småkraftbransjen skal kunne fortsette å levere må vi ha en NVE-sjef som ønsker at vi skal ha effektiv og grundig saksbehandling innenfor småkraft. Når det er sagt, er det forbedring å spore hos NVE det siste hale året. Jeg tror imidlertid NVE hadde blitt enda bedre dersom sjefen hadde vært mer fokusert på å løse energiutfordringene enn å gjemme seg bak tildelingsbrevet.

Av Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging og Norsk Grønnkraft