Den nordiske systemprisen er 10,3 øre/kWh, mens prisen i Norge er satt til 12 øre/kWh. Danmark har hatt