Selv om fyllingsgradene i Sør-Norge er på rekordlave nivåer, har det gått nettoeksport av strøm ut av landsdelen. Dette har engasjert folk flest, men ikke minst også vært høyt på agendaen på myndighetsnivå og politisk.

Direktøren i Norges Vassdrags- og energidirektorat, Kjetil Lund, mener at debatten nå ikke helt gjenspeiler den faktiske situasjonen.

– Debatten har gått mye på eksporttall fra Sør-Norge, men det er ikke det viktigste å se på. Mye kraftproduksjon kan uansett ikke lagres. Vindkraft og elvekraft for eksempel.