På starten av året kostet en klimakvote 33,69 euro per tonn med CO2-utslipp. Den var på sitt laveste nede i 31,62 euro i midten av