Gjennom hele november har det vært store svingninger i systemprisen. Den trenden fortsetter. Etter å ha vært nede i en systempris lørdag på 33,53 øre/kWh, spretter prisen mandag opp i over 105 øre/kWh, en økning på over 200 prosent.

I tillegg er det store variasjoner i prisen gjennom døgnet i de tre sørligste prisområdene. Det skjer igjen mandag, der prisen enkelte timer stiger til godt over 2 NOK/kWh. Det gjelder fra klokken 0700 til klokken 1000.

Som Europower tidligere har omtalt, er det ventet at det vil bli store variasjoner i prisene fremover, både fra dag til dag og gjennom døgnet.

Den dyreste timen er mellom klokken 0800 og 0900, da prisen er 227,7 øre/kWh. Til sammenligning er prisen i Midt-Norge 15,96 øre/kWh. Det vil si at prisen i sør er hele 14 ganger høyere enn i Midt-Norge.

Ny prisoppgang knyttes i første rekke til nye varsler om kaldt og tørt vær i et område der magasinfyllingen fortsatt er under det normale til tross for noe påfyll i det siste.

Den gjennomsnittlige novemberprisen i sør ligger så langt på 91,42 øre/kWh, mens tilsvarende pris er 14,41 i NO3 (Midt-Norge).