- Markedet var klar for en korreksjon, og tegn til at kraft- og hele energisituasjonen begynner å