I Norge hadde 330.000 fat pr dag blitt tatt ut, og kunne potensielt