Reuters forklarer nedgangen i oljeprisen med at det er bekymring for at fase 1-handelsavtalen mellom USA og Kina ikke vil øke oljeetterspørselen ettersom USA har til hensikt