Det er spesielt smittesituasjonen i USA som tynger etterspørselsutsiktene. "Potensialet for negativ effekt på etterspørselen er mer sannsynlig ettersom flere stater gjeninnfører tiltak, og dette kombinert med bekymring for manglende OPEC+ -disiplin fortsetter å tynge oljeprisen" , sier sjefsstrateg Michael McCarthy i CMC-Markets