Oppgangen det seneste døgnet kan delvis tilskrives bedre risikosentiment i globale markeder,