Analytikerne i Australia and New Zealand Banking Group viser til den ventede produksjonsøkninger fra Saudi-Arabia og Russland. De mener