Råoljelagrene i USA falt med 5,4 millioner fat, bensinlagrene falt med 1,5 millioner fat og destillatlagrene falt med 3,9