- Markedet har et stort overskudd å hanskes med, og EIA-rapporten