Spenningene mellom USA og Iran er redusert, og aktørene retter nå oppmerksomheten mot de økonomiske vekstutsiktene og amerikansk råolje-