Riktignok har vi ikke negative priser i noen av prisområdene onsdag, slik vi hadde i flere timer den 2. november i år. Den gjennomsnittlige prisen er likevel lavere enn hva den var den dagen og er med 1,07 øre/kWh i Oslo, den laveste prisen siden 9. august.

Det er ikke så stor variasjon i timeprisene onsdag. Det varierer mellom 0,14 øre/kWh og 1,56 øre/kWh. Det er årsaken til den ekstremt lave prisen i NO1 (Oslo). Tilsvarende pris er det også i NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen). De to nordligste prisområdene ligger noe høyere, med 3,54 øre/kWh.

Det er det enorme produksjonspresset i Sør-Norge som er årsaken til de ekstremt lave områdeprisene. Det er også hva som i stor grad er styrende for den samlede systemprisen som onsdag er på 2,16 øre/kWh.

I de to nordligste prisområdene i Sverige, er det også mye vannkraft. Det gjør at disse prisområdene også ligger lavt i pris og har nå den samme prisen som de to nordligste norske prisområdene. Der er det altså likhet mellom Norge og Sverige.

Ekstreme forskjeller i sørlige Sverige

Det kan man definitivt ikke si om de sørlige deler av de to nabolandene. Mens det i Norge altså er rekordlave november-priser og nå en områdepris på 1,07 øre/kWh, er det i henholdsvis Stockholm (SE3) og Malmø (SE4), områdepriser på 7,41 øre/kWh og hele 33,11 øre/kWh.

Spesielt er det også at det i de sørlige svenske prisområdene er ekstremt store intradag forskjeller. For eksempel er det i SE3 en timepris på 4,29 øre/kWh fra klokken 0700 til 0800. Timen etter, fra klokken 0800 til 0900, stiger prisen med over 14 ganger så mye, til hele 60,24 øre/kWh. Noe av det samme ser vi aller lengst sør i Sverige, men der er det flere timer med høy pris, som gjør at dette prisområdet skille seg betydelig fra resten av Sverige.

Systempris i Norden:

Valuta 18.11.2020 Endring
euro/MWh 2,01 - 0,15
øre/kWh 2,16 - 0,17

Områdepriser i Norge (euro/MWh):

Område 18.11.2020 Endring
NO 1 (Oslo) 0,99 - 0,36
NO 2 (Kr.sand) 0,99 - 0,36
NO 3 (Trondheim) 3,30 - 0,04
NO 4 (Tromsø) 3,30 - 0,04
NO 5 (Bergen) 0,99 - 0,36

Områdepriser i Norden (euro/MWh):

Område 18.11.2020 Endring
SE 1 (Luleå) 3,30 - 0,04
SE 2 (Sundsvall) 3,30 - 0,04
SE 3 (Stockholm) 6,90 - 0,85
SE 4 (Malmø) 30,83 - 5,17
DK 1 (Vest) 0,99 - 1,41
DK 2 (Øst) 30,83 - 5,17
Finland 30,30 + 18,16