Når Lyse i dag kunne presentere sine tall for 2021, er det ikke overraskende særdeles gode tall. Energi- og telekonsernet kunne presentere er driftsresultat før skatt og nedskrivninger (EBITDA) på 7.753 millioner kroner – noe som er opp fra 2.616 millioner kroner i 2020.

Resultat før skatt endte på 5.486 millioner kroner, som er opp fra 617 millioner kroner i 2020.

– Regnskapet for 2021 preges av solid drift i alle forretningsområdene. Innen vannkraft ser vi nå effekten av fusjonen med Hydro sine vannkraftanlegg i Rødal Suldal gjennom en vesentlig økt middelproduksjon.