Spotprisen for i morgen blir i snitt 209,4 øre/kWh i Sør-Norge og 10,9 øre/kWh Nord for Dovre og Sognefjorden. Selv om det er nedgang i spotprisen fra i dag til i morgen, så er den generelle prisutviklingen i spotprisen på vei oppover.

Prisene i nord faller på grunn av mye vindkraft i morgen, mens produsentene i sør holder god kontroll på prisene, forteller en krafthandler til Europower.