Opprinnelsesgarantier er en dokumentasjonsordning organisert av EU. Strømkunder kjøper en garanti for at det blir produsert en viss mengde fornybar energi, gjerne tilsvarende strømforbruket til kunden.

På den måten kan forbrukerne – privatpersoner eller bedrifter – dokumentere at den strømmen de bruker er fornybar.

Prisen på opprinnelsesgarantier har svingt opp og ned tidligere også, men prisutviklingen det siste året, og spesielt de siste månedene, er helt eksepsjonell. Frem til mai 2021 ble garantiene omsatt for rundt 0,3 euro/MWh, og så begynte prisen å stige.