Områdeprisen i Sør-Norge er torsdag oppe i hele 60,87 øre/kWh. Det er høyeste områdepris på to måneder. Til sammenligning er områdeprisen lengst nord, i NO4 (Tromsø) 26,55 øre/kWh.

Ser vi på timeprisene, er forskjellene enda større. Torsdag morgen mellom klokken 0700 og 0900 krabbet prisen i de to sørligste prisområdene i Norge, igjen over 1 NOK/kWh. På det meste er prisen i Oslo mer enn fire ganger så høy som i Tromsø. Mellom klokken 0800 og 0900 er prisen i Oslo 116,23 øre/kWh, som er 88,13 øre høyere enn prisen i nord, ifølge Nord Pool Spot.

Europower Energi har også tidligere påpekt årsakene til de store prisforskjellene. Høy kraftproduksjon i nord uten muligheter til overføringer ut av landet eller til prisområdene sør i landet, gjør at prisen presses ned i NO4 og også i NO3 (Trondheim).

Samtidig er forbruket høyt, i tillegg til at overføringskapasiteten ut av de sørlige prisområdene nå er på plass. Det gjør at Sør-Norge kobles mer til prisene på kontinentet.

Fra 31. mars har også NordLink vært i ordinær drift og bidratt til en stabil utvekslingskapasitet på opptil 1400 MW. Verdens lengste undersjøiske strømkabel har vært i prøvedrift i flere måneder, men er altså nå i ordinær drift.